ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Arealformål_på_dyrka_jord)

KPArealformål_påDyrka (0)
Boligbebyggelse, nåv. Boligbebyggelse, nåv.
Boligbebyggelse, framt. Boligbebyggelse, framt.
Fritidsbebyggelse, nåv. Fritidsbebyggelse, nåv.
Fritidsbebyggelse, framt. Fritidsbebyggelse, framt.
Sentrumsformål, nåv. Sentrumsformål, nåv.
Forretninger, nåv. Forretninger, nåv.
Tjenesteyting, nåv. Tjenesteyting, nåv.
Tjenesteyting, framt. Tjenesteyting, framt.
Næringsvirksomhet, nåv. Næringsvirksomhet, nåv.
Idrettsanlegg, nåv. Idrettsanlegg, nåv.
Andre typer beb., anl., nåv. Andre typer beb., anl., nåv.
Uteoppholdsareal, nåv. Uteoppholdsareal, nåv.
Grav- og urnelund, nåv. Grav- og urnelund, nåv.
Komb. beb. og anl. form., nåv. Komb. beb. og anl. form., nåv.
Komb. beb. og anl. form., framt. Komb. beb. og anl. form., framt.
Veg, nåv. Veg, nåv.
Lufthavn, nåv. Lufthavn, nåv.
Kollektivknutepunkt, nåv. Kollektivknutepunkt, nåv.
Parkeringsplasser, nåv. Parkeringsplasser, nåv.
Trase for tekn. infrastr., nåv. Trase for tekn. infrastr., nåv.
Grønnstruktur, nåv. Grønnstruktur, nåv.
Grønnstruktur, framt. Grønnstruktur, framt.
Naturområde, nåv. Naturområde, nåv.
Friområde, nåv. Friområde, nåv.
Park, nåv. Park, nåv.
LNRF, tiltak for stedb. næring, nåv. LNRF, tiltak for stedb. næring, nåv.
Bruk og vern, sjø, vassdr., strands., nåv. Bruk og vern, sjø, vassdr., strands., nåv.
Sjø og vassdr., friluftsomr., framt. Sjø og vassdr., friluftsomr., framt.
Komb. form. sjø & vassdr m/u strandsone, nåv. Komb. form. sjø & vassdr m/u strandsone, nåv.
fkb_ar5_Dyrkajord (1)
21 Fulldyrka jord 21 Fulldyrka jord
22 Overflatedyrka jord 22 Overflatedyrka jord
Dyrkbar_Jord (2)