ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Bygninger13012023)

Bygninger (0)
<Null> <Null>
Andre småhus med 3 boliger el.fl Andre småhus med 3 boliger el.fl
Annen boligbrakke (Eks. sekundærbolig reindrift) Annen boligbrakke (Eks. sekundærbolig reindrift)
Annen bygning for bofellesskap Annen bygning for bofellesskap
Annen bygning for overnatting Annen bygning for overnatting
Annen bygning for religiøse aktiviteter Annen bygning for religiøse aktiviteter
Annen eksp. og terminalbygning Annen eksp. og terminalbygning
Annen forretningsbygning Annen forretningsbygning
Annen garasje-/hangarbygning Annen garasje-/hangarbygning
Annen idrettsbygning Annen idrettsbygning
Annen industribygning Annen industribygning
Annen kontorbygning Annen kontorbygning
Annen lagerbygning Annen lagerbygning
Annen landbruksbygning Annen landbruksbygning
Annen museum/biblioteksbygning Annen museum/biblioteksbygning
Annen primærhelsebygning Annen primærhelsebygning
Annen restaurantbygning Annen restaurantbygning
Annen skolebygning Annen skolebygning
Annen universitet/høgskole og forskningsbygn Annen universitet/høgskole og forskningsbygn
Annen veg- og trafikktilsynsbygning Annen veg- og trafikktilsynsbygning
Annet kulturhus Annet kulturhus
Annet sykehjem Annet sykehjem
Appartement Appartement
Bankbygning, posthus Bankbygning, posthus
Barnehage Barnehage
Barneskole Barneskole
Bedehus, menighetshus Bedehus, menighetshus
Bensinstasjon Bensinstasjon
Bibliotek, mediatek Bibliotek, mediatek
Bo- og behandlingssenter, aldershjem Bo- og behandlingssenter, aldershjem
Bo- og servicesenter Bo- og servicesenter
Boligbrakker Boligbrakker
Brannstasjon, ambulansestasjon Brannstasjon, ambulansestasjon
Butikk/forretningsbygning Butikk/forretningsbygning
Bygn. for vannfors. bl.a. pumpest. Bygn. for vannfors. bl.a. pumpest.
Bygning for renseanlegg Bygning for renseanlegg
Camping-/utleiehytte Camping-/utleiehytte
Driftsb. fiske/fangst/oppdr. Driftsb. fiske/fangst/oppdr.
Eksp.bygn. flyterm., kontr.tårn Eksp.bygn. flyterm., kontr.tårn
Enebolig Enebolig
Enebolig m/hybel/sokkelleilighet Enebolig m/hybel/sokkelleilighet
Fabrikkbygning Fabrikkbygning
Garasje ,uthus, anneks knyttet til bolig Garasje ,uthus, anneks knyttet til bolig
Garasje, uthus, anneks knyttet til fritidsbolig Garasje, uthus, anneks knyttet til fritidsbolig
Gatekjøkken, kioskbygning Gatekjøkken, kioskbygning
Godsterminal Godsterminal
Helsestudio Helsestudio
Helårsbolig benyttet som fritidsbolig Helårsbolig benyttet som fritidsbolig
Hospits, pensjonat Hospits, pensjonat
Hotellbygning Hotellbygning
Hus for dyr/landbr.lager/silo Hus for dyr/landbr.lager/silo
Hytter, sommerhus, fritidsbygg Hytter, sommerhus, fritidsbygg
Idrettshall Idrettshall
Ishall Ishall
Jernbane- og T-banestasjon Jernbane- og T-banestasjon
Kino/teater/opera/konsertbygning Kino/teater/opera/konsertbygning
Kirke, kapell Kirke, kapell
Kjede/atriumhus Kjede/atriumhus
Kjøle- og fryselager Kjøle- og fryselager
Kjøpesenter, varehus Kjøpesenter, varehus
Klinikk, legekontor/-senter/-vakt Klinikk, legekontor/-senter/-vakt
Kombinert barne- og ungdomskole Kombinert barne- og ungdomskole
Kontor- og adm.bygning, rådhus Kontor- og adm.bygning, rådhus
Krematorium, gravkapell, bårehus Krematorium, gravkapell, bårehus
Lagerhall Lagerhall
Lekepark Lekepark
Monument Monument
Motellbygning Motellbygning
Museum, kunstgalleri Museum, kunstgalleri
Naust, båthus, sjøbu Naust, båthus, sjøbu
Naust/redskapshus for fiske Naust/redskapshus for fiske
Offentlig toalett Offentlig toalett
Parkeringshus Parkeringshus
Postterminal Postterminal
Rehabiliteringsinstitusjon, kurbad Rehabiliteringsinstitusjon, kurbad
Rekkehus Rekkehus
Samfunnshus, grendehus Samfunnshus, grendehus
Seterhus, sel, rorbu o.l. Seterhus, sel, rorbu o.l.
Skogs- og utmarkskoie, gamme Skogs- og utmarkskoie, gamme
Store sammenb. bol.bygg på 3 og 4 etg. Store sammenb. bol.bygg på 3 og 4 etg.
Store sammenb. bol.bygg på 5 etg. el. Mer Store sammenb. bol.bygg på 5 etg. el. Mer
Store sammenbygde bol.bygg på 2 etg. Store sammenbygde bol.bygg på 2 etg.
Stort frittliggende bol.bygg på 2 etg. Stort frittliggende bol.bygg på 2 etg.
Stort frittliggende bol.bygg på 3 og 4 etg. Stort frittliggende bol.bygg på 3 og 4 etg.
Stort frittliggende bol.bygg på 5 etg. el. Mer Stort frittliggende bol.bygg på 5 etg. el. Mer
Studenthjem/studentboliger Studenthjem/studentboliger
Svømmehall Svømmehall
Sykehjem Sykehjem
Sykehus Sykehus
Terrassehus Terrassehus
Tomannsbolig, horisontaldelt Tomannsbolig, horisontaldelt
Tomannsbolig, vertikaldelt Tomannsbolig, vertikaldelt
Tribune og idrettsgarderobe Tribune og idrettsgarderobe
Ungdomskole Ungdomskole
Univ./høgskole m/auditorium, lesesal Univ./høgskole m/auditorium, lesesal
Vandrer -feriehjem Vandrer -feriehjem
Veksthus Veksthus
Verkstedbygning Verkstedbygning
Videregående skole Videregående skole
Våninghus benyttet som fritidsbolig Våninghus benyttet som fritidsbolig
Våningshus Våningshus
Våningshus, tomannsbolig, vertikaldelt Våningshus, tomannsbolig, vertikaldelt
Våningshus, tomannsbolig,horisontaldelt Våningshus, tomannsbolig,horisontaldelt
restaurantbygning, kafébygning restaurantbygning, kafébygning