ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Parker og friområder fra reguleringsplaner 17.10.2022
summary: Parker og friområder fra reguleringsplaner 17.10.2022
extent: [[10,59],[10,59]]
accessInformation:
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
maxScale: 1
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
description:
licenseInfo:
catalogPath:
title: ParkerFriomraderFraReguleringsplaner
type: Map Service
url:
tags: ["parker","friområder","regulerte"]
culture: nb-NO
name: ParkerFriomraderFraReguleringsplaner
guid: 2886572D-4AEC-4F11-8826-93B2E25A79CC
minScale: 0
spatialReference: ETRS_1989_UTM_Zone_32N