ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Reguleringsplaner som er vedtatt opphevet og som enda ikke er opphevet, men er i prosess for det.
summary: Reguleringsplaner som er vedtatt opphevet og som enda ikke er opphevet, men er i prosess for det.
extent: [[10,59],[10,59]]
accessInformation:
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
maxScale: 1
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
description:
licenseInfo:
catalogPath:
title: ReguleringsplanerOpphevet
type: Map Service
url:
tags: ["reguleringsplaner","opphevet"]
culture: nb-NO
name: ReguleringsplanerOpphevet
guid: 485A62BA-99EC-4F25-A3C1-4174154E23ED
minScale: 0
spatialReference: ETRS_1989_UTM_Zone_32N