ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Skoletomtesok_Konflikt)

Kvikkleire_GUH (0)
Kantlinje_Sone_GUH (1)
Jernbane_Buffer30mSamlet (2)
Gravlund_BS (3)
Gokstadhaug (4)
Naturverdier_Samlet (5)
GronnstrukturKp_Samlet (6)
Friluft_Samlet (7)
Dyrkbar_Samlet (8)
DyrkaJord_Samlet (9)
BefolkningKlasser (10)
50 og over 50 og over
25-49 25-49
12-24 12-24
5-11 5-11
2-4 2-4
0 0
Hoydeklasser (11)
over 45 grader over 45 grader
28-44.9 grader 28-44.9 grader
13-27.9 grader 13-27.9 grader
6-12.9 grader 6-12.9 grader
< 6 grader < 6 grader